bostad2021_RGBGöteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021.

De 7000 extra bostäderna ska byggas på ett 30-tal platser runt om i staden. Göteborg har inte för avsikt att expandera utåt, istället är avsikten att nyproduktionen ska ske i ”mellanstaden”, där det finns luckor intill de större kommunikationsstråken.

Nyproduktionen på Pennygången är en del i jubileumssatsningen BoStad2021. Här planerar vi att bygga cirka 550 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Vår nyproduktion på Fyrklöversgatan och Briljant- och Smaragdgatan ingår också i BoStad2021.

Se filmen om BoStad2021.

Här kan du läsa mer om Stena Fastigheters nyproduktioner. 

Jubileumssatsningen BoStad2021